Författararkiv: admin

Så pressar du bolåneräntan

Marknaden för bolån pressas mer och mer genom att nya aktörer dyker upp på marknaden som utmanar de traditionella bankerna. Fyra gånger per år redovisar Finansinspektionen bankernas marginal på bolån och i den senaste uppdateringen skriver myndigheten att marginalen över tid har varierat, för att i december 2019 vara på 1,37 procent. För två år

Läs mer

5 tips när du ska låna till kontantinsatsen

Ett bolån utgör max 85% av bostadens värde. Resterande 15% måste du finansiera själv. Detta gör du antingen med sparpengar eller med ett privatlån. Här är 5 saker att tänka på när du ska låna till kontantinsatsen. Jämför olika långivare för att få den lägsta räntan och kostnaden på ditt lån. På så sätt slipper

Läs mer

Mercedes satsar på elbilar

Mercedes satsar nu aktivt mot en grönare bilutveckling. Deras elbilar förvänats nå marknaden år 2022. Flera andra stora biltillverkare har lagt sina elbilssatsningar på is, men Mercedes satsar ordentligt. Om det går som de vill så kan de inom ett par år på allvar börja utmana Tesla i kampen om elbilsköparna. Bilen på bilden är

Läs mer

Tåg blir ofta billigare

Bor man i stadskärnan och ska ta sig från en tågcentral till en annan så är ofta tåg det billigare alternativet att resa. Det diskuteras både av experter och politiker att tåg måste bli billigare och bättre. Och det kan man nog hålla med om, men klarar dom linjer idag som ofta har överfulla tåg

Läs mer

Svenska pensionspengar bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Pensionsbolag och andra investerare kan påverka företag att bli mer hållbara. Därför startade Sida – vars övergripande uppdrag från Sveriges riksdag och regering är att minska fattigdomen i världen – nätverket Swedish Investors for Sustainable Development för två år sedan. Nätverket består av investerare med stort engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling. I

Läs mer

Hur ser bostadsmarknaden ut efter de skärpta amorteringskraven?

Den 1 mars började skärpningen av amorteringskravet att gälla. Det nya kravet berör alla personer som tar NYA bostadslån. Kravet innebär att bolåneskulder som överstiger 4,5 procent av bruttoinkomsten ska amorteras ner med minst en procent per år utöver de tidigare amorteringskraven. Sedan tidigare gäller det att bostadslån ska amorteras med två procent per år

Läs mer

Ingen höjning av styrräntan nu – men den kommer

Beskedet från Riksbanken efter direktionsmötet den 7 september var tydligt – trots en inflation på omkring två procent och en urstark högkonjunktur vill centralbanken inte höja styrräntan från rekordlåga -0,50%. Riksbankschefen Stefan Ingves framförde som främsta skäl att Sverige inte kan springa före övriga centralbanker i världen när det gäller att höja den styrränta som

Läs mer

Vad menas med flyttskatt?

Ordet flyttskatt används ofta i bostadspolitiska rapporter och debatter när frågan om rörlighet på bostadsmarknaden är på tapeten. Flyttskatt handlar om flera olika skatter som kan göra det mindre attraktivt att flytta, och det i sig försämrar förutsättningarna för en god rörlighet. De tre skatter man oftast lägger in under samlingsnamnet är kapitalvinstskatt (reavinstskatt), lagfart

Läs mer

Osäker framtid för räntan – se till att vara beredd

En dröm för dem med lån – så kan man beskriva de senaste åren. Riksbanken har stadigt sänkt sin viktigaste styrränta till extremlåga nivåer och någon spikrak väg uppåt mot mer normala nivåer kan vi heller inte vänta oss. Med mycket låga räntor under lång tid skapas en ny normalbild och det är lätt att

Läs mer