Kontantinsats MC

motorcykel

I de fall du inte har möjlighet att betala en motorcykel med kontanter eller inbytesfordon behöver du ta ett lån för att täcka upp kostnaden. Många banker och andra långivare erbjuder lån som är skräddarsydda för inköp av MC. Den stora fördelen med ett MC-lån i jämförelse med ett traditionellt privatlån är att du kan få en något mer fördelaktig ränta. Det kommer av att långivaren får en faktisk och fysisk säkerhet i fordonet. Viktigt att känna till är dock att du aldrig får låna ett belopp som överstiger 80% av motorcykelns värde (inköpspriset). Resterande del av köpeskillingen måste du erlägga genom en kontantinsats. Denna kontantinsats kan du betala med sparade pengar eller med ett annat lån.


Privatlån för kontantinsats

Den vanligaste låneformen för att finansiera en kontantinsats till en MC är privatlånet. Det går enkelt och snabbt att ansöka om ett privatlån, och om du blir godkänd som låntagare sker utbetalningen skyndsamt. Smidigast är att ansöka om privatlån på nätet. Du får då besked nästan omedelbart efter att du har skickat in en ansökan. En stor fördel med nätet är också att du snabbt kan jämföra olika privatlån.

För ett privatlån ställer du ingen säkerhet. Det är din löpande betalningsförmåga som utgör långivarens säkerhet. Av den anledningen finns ett antal villkor du måste uppfylla för att kunna bli beviljad ett privatlån.

De grundläggande villkoren handlar om:

  • Årsinkomst – Hur stor årsinkomst som krävs varierar mellan olika banker men mellan 100 000 – 150 000 kr är vanligt.
  • Ålder – De två vanligaste åldersgränserna är 18 och 20 år. 20-årsgränsen är vanligare framför allt vid större lån.
  • Inga betalningsanmärkningar – Det vanligaste är att långivarna inte ger lån till personer som har betalningsanmärkningar. Emellertid finns privatlån utformade för personer med betalningsanmärkningar. För dessa får man vara beredd på att få betala en högre ränta.
  • Folkbokföring i Sverige – De flesta långivare har krav på att man ska ha varit folkbokförd i Sverige åtminstone det senaste året.
  • Återbetalning inom en viss ålder – Många banker kräver att lånet ska löpa med en amorteringsplan som gör att pengarna är återbetalda innan låntagaren når en viss ålder, ofta omkring 75 år.

SMS-lån för kontantinsatsen

Eftersom motorcyklar rent generellt inte är så dyra fordon, så kan man i vissa fall använda sig av SMS-lån för att finansiera kontantinsatsen. Detta gäller speciellt om det är en begagnad motorcykel för max 100.000 kr. Det är dock viktigt att man fokuserar på att betala av SMS-lånet så snabbt man kan då det är ett betydligt dyrare lån. Vi har valt att inte lista SMS-lån, men du kan jämföra lånen på https://www.smslån.nu.


Privatlån för hela MC-lånet

Ett alternativ till att ta ett MC-lån och komplettera med ett privatlån är ett enbart ta privatlån på hela beloppet. Ett privatlån är inte knutet till motorcykeln och därför har du större utrymme att hitta mer flexibla lån samt möjligheten att ”shoppa runt” efter den lägsta möjliga räntan.

Det finns en mycket stor mängd aktörer på den svenska lånemarknaden för konsumtionslån så du ska definitivt jämföra ett antal för att hitta den som ger dig de bästa villkoren. Det finns några saker du kan kika på lite extra i din jämförelse, nämligen:

Räntan

De allra flesta långivare erbjuder en individuell ränta som sätts utifrån din specifika ekonomiska situation. Det finns emellertid banker som alltid erbjuder exakt samma ränta till alla låntagare.
Då räntan är själva kostnaden för lånet är det denna du framförallt ska jämföra vid tecknandet av ett privatlån.

Amorteringstid

När du är i stånd att teckna ett privatlån kan du prova dig fram med olika amorteringstider och därmed se hur olika amorteringstider slår mot din månadskostnad. Eftersom olika lånegivare erbjuder olika lång maximal amorteringstid kan det även vara klokt att jämföra detta innan lånet tecknas.

Rörlig eller fast ränta

De allra flesta långivare erbjuder en rörlig ränta, vilket gör att räntan kan justeras under låneperioden (till exempel om Riksbanken justerar reporäntan). Det finns även de långivare som erbjuder fast ränta under hela lånets löptid. I regel betalar du en liten premie för detta.