Fortsatt positivt på bostadsmarknaden

Nycklar

I samband med att det nya skärpta amorteringskravet för bolån infördes, skrev vi en artikel angående detta här på LånautanUC. Där tog vi upp vad det skärpta amorteringskravet egentligen innebar i praktiken och hur det fungerar. 

Trots att kraven för bolån skärpts ett flertal gånger de senaste åren, verkar inte det bekomma husköparna nämnvärt. Bostadsmarknaden har nämligen gått som tåget det senaste året och trots att det i början av 2020 spåddes en kraftig nedgång av de svenska bostadspriserna visade det sig med facit i hand att priserna istället stigit relativt konsekvent under hela 2021. 

Läs mer: Hur ser bostadsmarknaden ut efter de skärpta amorteringskraven?

Villor ökade mest

Sett till hela riket ökade priserna för villor i Sverige under 2020 med totalt 12.5%. Stigningen har varit ganska konsekvent under hela året – det var endast i september en platå nåddes, men denna nådde sitt slut redan i oktober när priserna på villor fortsatte sin starka ökning. Om man ser till siffrorna över hela året var det en något starkare uppgång i början av året – men samtidigt är det känt sedan gammalt att bostadsförsäljningen tenderar att stagnera något under vintern, så det var helt förväntade siffror. 

Även ökning för bostadsrätter

Också priserna för bostadsrätter ökade i 2020, men här har ökningen inte varit lika spikrak. Från februari till maj sjönk istället priserna i riket, medan kurvan därefter vände för att så stiga ända till oktober. Mellan oktober och november skedde återigen en liten dipp, men denna hämtade snabbt upp sig lagom till det nya året. Efter alla upp- och nedgångar slutade den totala prisökningen för bostadsrätter i landet på 7% för 2020. 

Det nya amorteringskraven

Både i 2016 och i 2018 skärptes kraven för de svenskar som vill låna till bostad, och i korthet ser de viktigaste punkterna gällande bolån och amorteringar ut såhär:

  • Om den totala kostnaden för bostadslånet överstiger 4,5 gånger hushållets sammanlagda årsinkomst måste en procent extra amorteras på bolånet – utöver de krav som ställs på amortering gällande lånets storlek i förhållande till husets värdering. 
  • Om storleken på bolånet motsvarar mindre än 50 procent av bostadens värde ställs inga krav på ytterligare amorteringar. 
  • Skulle bolånets storlek motsvara 50 till 69 procent av bostadens värdering måste du amortera minst en procent varje år. 
  • Uppgår det totala bolånet till 70 procent eller högre av bostadens värdering ska minst två procent amorteras varje år.
  • Du kan maximalt få ett bolån beviljat på upp till 85 procent av bostadens kostnad. Resterande del av kostnaden ska betalas med hjälp av en kontantinsats. 

När du amorterat så mycket av ditt lån att du nått en av de lägre kravsatserna ska det finnas möjlighet för dig att diskutera med din bank för att eventuellt minska dina årliga amorteringar.