Kontantinsats bostadsrätt

bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du egentligen en rätt att nyttja en lägenhet eller ett småhus (till exempel ett radhus) mot ersättning. Du äger inte ditt boende, men du äger en andel i den bostadsrättsförening som äger fastigheten. Även om ett köp av en bostadsrätt alltså skiljer sig från ett köp av en villa eller ett radhus som du får lagfart för finns inga skillnader när det handlar om hur du får låna till köpet.


Bolånetak för bostadsrätt

Enligt gällande praxis gäller ett så kallat ”bolånetak”. Detta tak är angivet till 85% av marknadsvärdet (egentligen köpeskillingen) vid köpet. Vad bolånetaket innebär är en begränsning för hur mycket du får låna med bostadsrätten som säkerhet. Om köpeskillingen är bestämd till en miljon kronor är maximalt lånebelopp med bostadsrätten som säkerhet 850 000 kr. Resterande del av köpeskillingen måste du erlägga med en kontantinsats. Denna rekommendation är relativt ny (2010) och syftet är att begränsa alltför vidlyftig utlåning/upplåning.

I tillägg bör du notera att de flesta banker och andra långivare inom bolån också är restriktiva med att erbjuda lån på upp till exakt 85%. I många fall kan du behöva komplettera med ett privatlån hos långivaren för att komma upp till en belåning på 85%. Jämför boräntor innan du bestämmer dig och ha is i magen. I tillägg bör du notera att de flesta långivare kräver en ganska snabb amorteringstakt ner till 70% av bostadens värde.


Privatlån för kontantinsatsen

Du kan alltså enbart få ett bolån på upp till 85% av bostadens värde. Den resterande delen av köpeskillingen måste du erlägga med egna medel. Om du har sparade pengar kan du gå in med dem för att täcka upp mellanskillnaden. Om du inte har sparade medel kan du ta ett privatlån för kontantinsatsen. Detta privatlån måste tecknas i särskild ordning.


Vad är ett privatlån?

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet, vilket gör att det automatiskt löper med en högre räntesats än vad ett bolån gör. Innan du tecknar ett privatlån oavsett vad du ska ha det till kan det vara bra att du först jämför privatlån för att hitta det mest fördelaktiga lånet åt just dig. För ett bolån för en bostadsrätt har långivaren en säkerhet i själva bostadsrätten och kan, i det fall du inte uppfyller dina skyldigheter enligt låneavtalet, helt enkelt tvinga fram en försäljning av bostadsrätten för att få tillbaka de utlånade pengarna.


Hur fungerar räntan?

Räntan på ett privatlån sätts i regel alltid individuellt och räntesatsen bestäms av din tidigare, din nuvarande och din förväntade framtida ekonomi. Grundregeln är enkel: du starkare ekonomisk ställning du kan visa upp, desto lägre ränta kan du erbjudas. Dock gäller givetvis också att räntesatsen kan justeras utifrån låneperiodens längd och total lånesumma.


Hur lånar jag med ett privatlån?

Privatlån för kontantinsats för en bostadsrätt kan du teckna hos en mängd olika långivare. Du har i praktiken över 100 långivare att vända dig till. Du kan jämföra villkor och priser (jämförelseränta, avgifter, med mera) på egen hand, men du kan också ta hjälp av webbplatser som redan har tagit fram jämförelser. Du kan också vända dig till en låneförmedlare för att automatiskt få det bästa möjliga erbjudandet, och det utan att behöva dra på dig flera onödiga kreditupplysningar.


Kan jag ha betalningsanmärkningar?

Betalningsanmärkningar är normalt inget hinder för att teckna ett privatlån för kontantinsatsen, men du ska vara uppmärksam på att du har ett mindre antal långivare att välja mellan. Dessutom blir din räntesats automatiskt högre om du har betalningsanmärkningar.