Kontantinsats bil


kör ny bil

Vid ett bilköp finns möjligheten att teckna ett så kallat billån. Det är ekonomiskt mer fördelaktigt att teckna ett sådant lån än att ta ett klassiskt privatlån, detta eftersom räntan för ett billån brukar vara något lägre. Vad det beror på är i huvudsak att banken har bilen som en viss säkerhet. Samtidigt finns det några extra krav som måste vara uppfyllda för att man ska kunna teckna ett billån, krav som inte är obligatoriska att uppfylla för ett privatlån. I tillägg måste lånet också användas just för att köpa en bil.


Vilka är kraven för billån?

En viktig sak att notera är att ett billån inte får uppgå till mer än 80% av bilens värde, detta i likhet med ett bolån för vilket man inte heller får låna till hela köpeskillnaden, utan enbart 85% av denna.
För att täcka upp de resterande 20% av priset för bilen kan man antingen lägga kontanta medel, lämna in en bytesbil eller ta ett lån som motsvarar kontantinsatsen. Genom att ta ett billån för att sedan komplettera med ett privatlån för kontantinsatsen får man en lägre ränta än om man tar ett privatlån på hela lånebeloppet.


Finns det en lånegräns för billån?

Det finns några grundläggande principer för billån. För det första anger de flesta kreditgivare inom billån att lånebeloppet måste uppgå till en lite högre nivå. En tumregel är att lånebeloppet åtminstone måste uppgå till 50 000 kr. Om du vill köpa en bil för exempelvis 25 000 kr kan du således förmodligen inte finansiera köpet med ett billån. Då är alternativet att finansiera köpet med ett privatlån. För det andra gäller lite speciella villkor kring amorteringstiden. För att kreditgivarens säkerhet ska vara intakt får värdeminskningen inte vara större än amorteringen. Detta tar kreditgivaren höjd för när amorteringstiden bestäms.

I tillägg gäller att vissa kreditgivare kräver att bilen ska inhandlas hos en auktoriserad bilhandlare. Andra kreditgivare erbjuder även billån vid privat bilköp men då till något högre ränta. Det finns ingen generell övre gräns för billån men för privatlån så är det maximala beloppet 500.000 kr.


Privatlån – Alternativ till billån

Om du tar ett billån för att finansiera ett bilköp får du en bättre ränta jämfört med om du bekostar inköpet med ett privatlån, även om skillnaden kan vara så liten som några tiondelar av en procentenhet. Som nämnts ovan finns dock vissa krav för ett billån. Om du inte kan uppfylla dem är ett privatlån ett alternativ till att bekosta bilköpet. Privatlånet kan ibland faktiskt vara mer lämpligt även om du uppfyller kraven för ett billån. Med ett privatlån får du till exempel en större frihet att lägga upp lånet på en längre avbetalningstid.

Kontantinsats via privatlån – utan betalningsanmärkning

Om du inte kan betala kontantinsatsen med kontanter är alternativet att ta ett privatlån. Ett privatlån är ett lån utan säkerhet som erbjuds av en större mängd banker och kreditinstitut. Eftersom du har ett större antal aktörer att vända dig till kan det vara bra att du jämför olika lån från olika bolag för att hitta det som har bäst villkor och som i övrigt passar bäst för din egen ekonomiska situation. Du

För att få den bästa möjliga räntan på ett privatlån gäller att du måste ha en god ekonomi med en regelbunden inkomst. Givetvis måste du också vara fri från betalningsanmärkningar. Det finns fortfarande alternativ om du har betalningsanmärkningar, men du måste då räkna med att få betala en högre ränta.

Kontantinsats via privatlån – med betalningsanmärkning

För den som fått en betalningsanmärkning kan det vara svårt att få lån, och detta oavsett om summan är 300 000 kr, 100 000 eller 10 000 kr. De flesta långivare har som krav att låntagaren inte har några betalningsanmärkningar när lånet ska tecknas, men det finns undantag. En del långivare har nämligen speciella låneprodukter som är framtagna specifikt för dem som är belastade av betalningsanmärkningar.

Det som skiljer dessa låneprodukter från de andra privatlånen är främst att räntan är något högre, detta för att långivarna vill kompensera den högre risk de tar då de lånar ut pengar till en person som tidigare i livet tagit ekonomiska snedsteg.