Kontantinsats båt

ny båt

Det finns flera aktörer på lånemarknaden som erbjuder båtlån, det vill säga lån som är speciellt utformade för finansiering vid båtköp. Ett båtlån kan användas både för att köpa en ny båt eller en begagnad båt. För sistnämnda gäller i regel att båten ska säljas av en auktoriserad återförsäljare eller liknande.


Villkoren kan givetvis vara olika hos olika långivare, men det finns alltid några gemensamma nämnare oavsett vilken långivare du vänder dig till. En sak som alltid gäller för ett båtlån är att lånesumman inte får uppgå till mer än 80% av båtens marknadsvärde. Varför detta krav finns beror på att långivaren vill ha en viss säkerhetsmarginal för värdet. Med högre lånesummor än så riskerar långivaren att ha en mycket bräcklig säkerhet för lånet.


Hur stor kontantinsats måste jag erlägga?

Att du bara kan låna upp till 80% av båtens värde med ett båtlån innebär att du måste betala 20% av köpet med egna pengar, det vill säga erlägga en kontantinsats. Om du inte har en inbytesbåt som har ett värde som täcker mellanskillnaden måste du betala med kontanter. Kontantinsatsen kan utgöras av sparade medel eller lånade pengar via ett privatlån. Med ett privatlån kan du låna upp till 350 000 kr utan säkerhet (förutsatt att långivaren anser att du har den ekonomiska styrkan att kunna betala tillbaka ett sådant stort lån).


Kan jag verkligen kombinera båtlån och privatlån?

Du kan som sagt teckna ett båtlån på 80% av köpeskillingen för båten och sedan erlägga kontantinsatsen genom att ta ett privatlån. Genom denna lösning finansierar du hela båtköpet med lånade pengar. Samtidigt blir totalkostnaden per månad högre än om du erlägger en kontantinsats med egna hopsparade pengar. För konsumenter är egna pengar nämligen alltid billigare än lånade pengar. Om du behöver låna pengar till kontantinsatsen när du ska köpa båt så finns det i huvudsak två låneformer att välja mellan, snabblån och privatlån.

Vilket lån ska jag välja?

Vilket lån du ska välja beror främst på vilket belopp du behöver samt vilken återbetalningstid som krävs. Se de olika alternativen för att låna pengar hos Sverigekredit och lär dig mer om dessa åneformer innan du ansöker om lånet.


Finansiera hela inköpet med privatlån

För att kunna teckna ett båtlån måste flera villkor uppfyllas. Om något av villkoren inte kan uppfyllas finns ingen möjlighet att finansiera båtköpet med ett båtlån. Dessutom finns begränsningar vad gäller friheten i att själv välja amorteringstid. Ett alternativ är att finansiera hela köpet med ett privatlån. Detta alternativ är också ofta det enda om du har betalningsanmärkningar. Det är nämligen endast ett mycket litet antal långivare inom båtlån som erbjuder båtlån till personer som har betalningsanmärkningar. Detsamma är inte fallet när det gäller privatlån.


Hur ska jag amortera på båtlånet?

För ett båtlån räknas amorteringstiden ut utifrån båtens märke och modell, dess ålder och dess skick. Vad det innebär är till exempel att amorteringstiden för ett lån för inköp av en begagnad båt med ett begränsat andrahandsvärde och en förhållandevis kort förväntad livslängd blir kortare än vad gäller ett båtlån för en ny båt. Det är båtens status som avgör amorteringstiden och därmed också månadskostnaden. Om du vill vara fri att välja amorteringstid på egen hand är ett privatlån det enda alternativet.

Dessa villkor gäller i tillägg till de sedvanliga villkoren kring åldersgränser, ordnad ekonomi, med mera, samt i tillägg till att belåningsgraden får vara maximalt 80% av köpeskillingen.


Vad är räntan på båtlån?

Ett båtlån är i regel mer fördelaktigt vad gäller räntan och andra villkor än ett privatlån. Det beror på att långivaren har en fysisk säkerhet, nämligen själva båten. En fysisk säkerhet är mer trygg än en säkerhet i låntagarens framtida inkomster, vilket gör att räntan på ett båtlån blir lägre än för ett privatlån. Skillnaden i ränta behöver dock inte vara särskilt stor. Om du har en god ekonomi får du en jämförelsevis låg ränta på ett privatlån och då kanske det bara skiljer några tiondelar mellan räntesatsen för de respektive lånen.