Så pressar du bolåneräntan

Man sänker räntan på sitt bolån

Marknaden för bolån pressas mer och mer genom att nya aktörer dyker upp på marknaden som utmanar de traditionella bankerna. Fyra gånger per år redovisar Finansinspektionen bankernas marginal på bolån och i den senaste uppdateringen skriver myndigheten att marginalen över tid har varierat, för att i december 2019 vara på 1,37 procent. För två år sedan, i december 2017, var marginalen 1,71 procent. Bankernas marginal på bolån har alltså gått ner med 34 punkter de senaste två åren.

Utrymme för förhandling av bolåneräntan

Även om siffran har sjunkit är marginalen fortfarande historiskt hög, vilket innebär att det finns utrymme att pressa ned bolåneräntan. Det är något du som konsument bör tänka på vid en förhandling eller omläggning av lånen. Finansinspektionen redovisar marginalerna för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. I stort handlar det om att ge konsumenterna rätt verktyg för att kunna förändra sin lånebild. En bra grund till en förhandling börjar nämligen med ett starkt kunskapsläge.

Den höga marginalen visar att det finns utrymme att pressa långivare på mer attraktiva räntor, men att även bankerna fortsatt kan hålla en bra marginal.

Rätt taktik kan sänka räntan

De senaste åren har den ökade konkurrensen på bolånemarknaden skapat goda möjligheter för låntagare att hitta attraktiva räntor. Med många jämförelsesajter på nätet är det enkelt att jämföra räntor och villkor, och det är en taktik som kan hjälpa till vid förhandlingen. Ställ olika långivares, inklusive nischbankers, snitträntor mot varandra.

Med flera erbjudanden kan du påverka din nuvarande bank att förändra lånevillkoren. Egentligen talar du om för banken att du är redo att göra ett byte om de inte är villiga att justera sina villkor så att de blir mer fördelaktiga för dig. Det finns pengar att tjäna i denna process. Om du är en aktiv låntagare kan du ta reda på flera faktorer som kan spara dig pengar. Villkoren hos bankerna ändras kontinuerligt och det som gällde när du skrev på lånet kan ha ändrats, som höjda avgifter och slopade rabatter.

Om du har ett lån hos en bank som du tagit sedan lång tid tillbaka finns det troligen en hel del att göra för att sänka din bolåneränta och förbättra dina lånevillkor. Trots att marginalerna på marknaden för bankerna har minskat finns det en stor möjlighet att pressa räntan ytterligare – för den som står på sig och är påläst om marknaden.