Vad gör du med din skatteåterbäring?

Skattepengar

Betalade du för mycket i skatt förra året (2015) kommer du under sommaren eller hösten att få skatteåterbäring. Kanske har du redan fått den? Den som deklarerar elektroniskt och inte har några knepigare avdrag att göra kan nämligen komma i det första ledet och få utbetalning under veckorna 23-24.

Skatteåterbäringen är pengar som du kan göra vad du vill med. En del använder pengarna för nöjen, medan andra lägger undan hela eller delar av beloppet. Vad pengarna går till/kan gå till avgörs dock i mångt och mycket av beloppets storlek.

I korthet finns det tre sätt att använda skatteåterbäringen:

  • Konsumtion
  • Sparande och avbetalningar
  • Investeringar

I kategorin konsumtion ingår till exempel resor, nöjen och inköp av kapitalvaror. Finns ett behov av att byta diskmaskin eller göra iordning något annat hemma kan det vara ett bra läge att göra det med skattepengarna. Är beloppet mycket blygsamt kanske pengarna bättre kan användas på nöjen i allmänhet eller som ett bidrag till semesterns äventyr.

Sparande är naturligtvis ett bra val för skattepengarna. Det gäller särskilt dig som inte har en buffert i dagsläget. Är utbetalningen på ett större belopp får du automatiskt en bra buffert som skapar trygghet i vardagen. Även mindre belopp kan med fördel sättas av. Ett annat sätt att spara med hjälp av skatteåterbäringen är att helt enkelt betala av på skulder för att på så sätt både sänka månadskostnaden och bli skuldfri snabbare.

Håller du på att spara till ett eget boende ska du givetvis ta tillfället i akt att sätta in skattepengarna på det sparkonto du har skapat för kontantinsatsen. Det är beloppets storlek som avgör hur långt du kommer på resan mot målet, men varje krona du sparar är en krona du inte behöver låna. Det finns kanske ett behov av att låna till kontantinsats ändå, men det är ju smart att inte låna för mycket.

Det tredje sättet att använda skattepengarna är att investera dem. Det är en mycket bred kategori och den omfattar till exempel köp av aktier och fonder samt investeringar i bostaden. Har du inget behov av pengarna på kort sikt kan du med fördel investera dem på ett sätt som ger avkastning över tid.

Skatteåterbäring från juni till december

Om du inte får ditt slutskattebesked och därmed också din återbäring i juni kommer du förmodligen att få skatteåterbäring i augusti (utbetalningarna startar den 8 augusti). Det finns även två ytterligare utbetalningstidpunkter och det är i september respektive december. September och december är normalt vikta för egenföretagare och de vars deklarationer har tagits ut för granskning.

De pengar du får tillbaka på skatten är pengar som du har lånat ut till staten genom att du betalade för mycket i skatt förra året. Det är alltså pengar som du inte kunde disponera över under 2015. Till följd av det kan man säga att det egentligen är klart ofördelaktigt att ha rätt till skatteåterbäring. Du kan i hög grad själv påverka din skattesituation, detta genom att till exempel se till att exakt rätt skatt dras på lön och andra ersättningar och genom att göra fyllnadsinbetalningar.