Se till att fritidshuset är rätt försäkrat

fritidshusförsäkring

Marknaden för fritidshus är idag inte lika het som den var för ett par år sedan, men för många är idén om en sommarstuga eller kanske ett vinterbonat fritidshus fortfarande mycket attraktiv. Om du funderar på att köpa ett fritidshus, eller kanske redan har skrivit på köpekontraktet, är det viktigt att du ser till att du ordnar med rätt försäkring för fastigheten och dess byggnader.

Försäkringen omfattar endast fastigheten

Viktigt att känna till är att en fritidshusförsäkring i grunden endast omfattar fastigheten, det vill säga marken, och de byggnader som står på den. Med försäkringen får du alltså ett försäkringsskydd mot exempelvis brand och inbrottsskador. Emellertid ingår inte någon rätt att erhålla ersättning för förlorat eller skadat lösöre.

Detta är i vissa fall ett mindre problem, eftersom hemförsäkringen för permanentbostaden normalt inkluderar något som kallas ”bortaskydd”. Vad detta handlar om, är en möjlighet att får ersättning för lös egendom som tillfälligt eller mer permanent finns på annan plats än i permanentbostaden. Skulle du råka ut för inbrott och bli bestulen på exempelvis gräsklipparen och mer värdefulla inventarier kan du alltså få ersättning ur hemförsäkringen.

Bortaskyddet ger emellertid ett ganska begränsat försäkringsskydd och kan normalt inte täcka hela värdet av alla inventarier i fritidshuset. För ett komplett skydd bör du teckna en separat fritidshusförsäkring som inkluderar fullt skydd för lösöre. På så vis kan du också avgöra själv vad du vill kunna få ersättning för vid skada eller inbrott. Du kan med fritidshusförsäkringen också teckna till en rad extra försäkringsskydd, såsom till exempel skydd för kanoter och småbåtar.

Räkna ut värdet av lösöret

Precis som med alla andra typer av försäkringar gäller även för fritidshusförsäkringen att du varken bör vara underförsäkrad eller överförsäkrad. Se därför till att räkna på värdet av det lösöre du förvarar i fritidshuset. Med stor sannolikhet kommer du att upptäcka att lösöret har ett större värde totalt än vad du först förmodade.

Det försäkringsbelopp du anger i din ansökan har givetvis stor betydelse för vilken premie du kommer att få betala. Det är dock inte den enda faktorn i sammanhanget. Även bostadens byggår, antalet badrum och det geografiska läget tas med i beräkningen.