Säkra stora ränterabatter på dina bolån

Du vet säkert säkert att bolåneföretagen är skyldiga att presentera två typer av räntor för sina bolån. Det handlar om listräntan respektive snitträntan. Listräntan kan ses som bolåneföretagets generella erbjudande till bolånekunderna. Den räntan är också den som automatiskt erbjuds befintliga bolånekunder efter att ett bundet lån har löpt ut. Snitträntan ska istället spegla den faktiska räntenivån som bolånetagarna som kollektiv har erbjudits under den senaste månaden. Snitträntan är i princip alltid lägre än listräntan, vilket innebär att majoriteten av låntagarna blir erbjudna en lånekostnad som understiger listräntan.

Så här får du ränterabatt

Det är olika typer av rabatter som gör att den snitträntan kan understiga listräntan, och det ofta med bred marginal. Majoriteten av bolåneföretagen arbetar på samma sätt kring de flesta typer av rabatter. I grunden ligger alltid låntagarens ekonomi. Ju bättre den är, desto större rabatt kan erbjudas. Andra faktorer som spelar in är om amortering sker, om kunden har övriga engagemang i banken samt hur kredithistoriken för kunden ser ut generellt.

Om du idag inte är nöjd med din boränta, eller vill säkra en större rabatt på ett nytt bolån för en bostad du är på väg att köpa, kan du förmodligen inte göra så mycket på kort tid kring din ekonomi och kredithistoria. Vad du kan göra är emellertid att förhandla ned räntan genom att börja amortera alternativt amortera mer än vad det nya amorteringskravet säger.

Alltså: Genom att amortera (mer) kan du få en större ränterabatt.

Lägre belåningsgrad ger större rabatt

Förutom ovan faktorer spelar belåningsgraden också in. Alla bolåneföretag vill att bolånekunderna ska ha rejält tilltagna marginaler. På så sätt minskar nämligen risken i utlåningen. Ju lägre belåningsgrad, desto större blir marginalerna automatiskt och det kan i förlängningen göra att bolåneföretaget kan erbjuda en ränterabatt.

Sedan 1 januari 2017 är bolåneföretagen skyldiga att meddela vilka faktorer som påverkar räntesättningen. När det gäller relationen mellan belåningsgrad och räntan har många aktörer valt att presentera möjlig ränterabatt för belåningsgrader upp till 50%, 60% respektive 70%. Ju lägre belåningsgraden är, desto större kan rabatten bli. Med en belåningsgrad på ner mot 50% är det fullt möjligt att få en rabatt på upp emot 0.30 procentenheter.

Alltså: Ju lägre belåning, desto billigare lån. Observera att många bolåneföretag har en lägsta gräns för när ränterabatter till följd av låg belåning kan komma ifråga. Lånebeloppet måste ofta överstiga 1 miljon kronor.

Större lån ger större rabatt

Det kan låta motsägelsefullt, men ju större ett bolån är i kronor och ören, desto större blir förmodligen rabatten. Förutsättningen är emellertid givetvis att belåningsgraden inte är så hög och att låntagarens ekonomi medger goda marginaler. Att större lån ger större ränterabatt beror på att bolåneföretagen helt enkelt tjänar mer pengar totalt sett på dem och därmed kan erbjuda en lägre lånekostnad för bolånetagaren.

Alltså: Storleken på lånet har inverkan på ränterabatten – ju större lån, desto större ränterabatt. Utifrån det faktum att en låg belåningsgrad också ger fördelar torde den optimala situationen vara en belåningsgrad på strax över 50% på ett bolån av den större storleken.