Höjningar och sänkningar – vart är tremånadersräntan på väg?

SBAB bolån

För ett par månader sedan verkade det som att räntesänkningarnas tid definitivt var över. Storbankernas tremånadersräntor höjdes då med några hundradelar av en procentenhet för att tangera eller överstiga 2,00% och både storbanker och mer nischade bolåneföretag höjde de bundna ettårsräntorna. I april och maj har emellertid flera aktörer valt att sänka listpriset för den rörliga tremånadersräntan.

SBAB går i täten

Statliga SBAB har ett antal gånger genom årens lopp varit först med att justera sina räntor i en riktning gynnsam för bolånetagarna. Det är just SBAB som nu går i täten och sänker listräntan för sina tremånaderslån samt bolån med ett års bindningstid. Sänkningen är på 0,10 procentenheter och resultatet blir att man nu kan erbjuda listräntor på 1,59% för båda dessa lån. Som en jämförelse kan nämnas att både Nordea, SEB och Swedbank erbjuder 2,04% i rörlig ränta medan Handelsbanken den 19 maj höjde med 0,03 procentenheter till 2,05%.

När SBAB gör en ändring i sina listpriser slår det igenom även hos flera andra bolåneföretag. Både ICA Banken, Ikano Bank och Mitt Bolån har nämligen samarbete med den statliga aktören. Även dessa bolåneföretag kan nu erbjuda 1,59% som listpris för både den rörliga räntan och räntan med bindningstid på ett år.

Hur ser framtiden ut?

Att SBAB sänker sina listpriser innebär med största sannolikhet inte att den trend som vi ser med listpriser som sakta men säkert höjs kommer att vända. De flesta experter är nämligen eniga om att bolåneräntorna har bottnat och Riksbanken kan inte gärna sänka reporäntan ytterligare, särskilt inte när inflationen ser ut att börja ta fart. Att SBAB väljer att gå mot strömmen kan förklaras med att man tack vare ett högt räntenetto ser chansen att ta konkurrensandelar genom att under en tid lägga sig betydligt lägre än vad konkurrenterna gör. Viktigt att uppmärksamma är att SBAB och alla andra bolåneföretag gör enorma vinster på bolånen. De skulle faktiskt fortfarande göra rekordvinster även om bolåneräntorna sänktes till under 1%.

Att listräntorna är låga, och att konkurrensen om bolånekunderna är stor, är något som både du som redan har bolån och du som funderar på att ta lån för att köpa hus ska utnyttja. Det naturliga första steget är att se vilka bolåneföretag som har de lägsta listpriserna och sedan se till att förhandla med både dem och ett par konkurrerande aktörer. Om du vill få en överblick av vad andra betalar för sina bolån kan du titta närmare på Svenska Dagbladets utmärkta tjänst Räntekartan, som du hittar här. Det är kostnadsfritt att använda den och du kan enkelt få nyttig information att använda när du ska förhandla för att pressa ned dina lånekostnader.