Risker med att låna till kontantinsatsen

risker-lana-kontantinsats

Ju mer du belånar dig vid köp av en bostad, desto större risk drar du på dig – det är den givna huvudregeln. Att låna extra kostar också mer i räntor. Själva skulden ger dig också mindre ekonomiskt utrymme både nu och i framtiden.

Att låna till kontantinsats för en bostadsrätt eller ett småhus kan vara den enda lösningen för att få till stånd en flytt. Samtidigt är det viktigt att du känner till riskerna och funderar igenom eventuella konsekvenser av det extra lånet innan du sätter din namnteckning på låneavtalet. Nedan är några saker att fundera igenom ordentligt.

Snabbare amortering

Det lån du använder för att erlägga kontantinsats är ett privatlån, för vilket en pant eller annan säkerhet inte finns (förutom eventuell borgen). Detta innebär en högre risk för långivaren som kommer att kräva att du betalar av lånet så fort som möjligt. Låneperioden bestäms till viss del av beloppets storlek, men det är sällan möjligt att betala tillbaka på längre tid än 6-7 år.

Högre ränta

Att ett lån för kontantinsats inte har någon säkerhet innebär också att långivaren vill ha mer betalt för sin långivning, det vill säga att du får betala mer i ränta. Räntan sätts individuellt, så har du en mycket god ekonomi (med höjd tagen för den betalningsskyldighet du drar på dig genom bottenlånet) kan du få en mycket låg ränta. Samtidigt är räntesatsen alltid betydligt högre än bolånet. Har du en mindre god ekonomi kan räntan dra iväg och då blir en stor del av lånekostnaderna varje månad i form av räntor på privatlånet.

Rörlig ränta – en risk när räntan går upp

Räntan på ett privatlån är rörlig, vilket innebär att den speglar riksbankens reporänta och de rådande marknadsräntorna. Normalt justeras räntan på privatlån vid varje höjning/sänkning av reporäntan med en procentenhet. Skulle räntan gå upp kommer privatlåneräntan utan undantag att följa med, vilket gör finansieringen av bostadsköpet ännu dyrare.

Mindre ekonomiskt utrymme

Ju mer du måste betala i lånekostnader varje månad, desto mindre har du kvar att lägga på annat, oavsett det gäller nödvändigheter, mer lyxbetonad konsumtion eller sparande. Du får därmed ett mindre ekonomiskt utrymme och det är viktigt att du planerar för detta innan du ansöker om ett lån för att betala kontantinsatsen.

Risken att låna för mycket

En del personer som ska låna till kontantinsats ser ett tillfälle i att låna lite extra för andra ändamål. Det kanske handlar om 20 000 kr extra för en resa eller 30 000 kr extra för nya möbler till den nya bostaden. Det är klokt att vara försiktig med att låna extra eftersom det ger en ännu högre månadskostnad initialt. Med ett privatlån på ett betydande belopp finns risken att du betalar lika mycket i lånekostnader på ditt privatlån som du gör på ditt faktiska bolån.