Norska BSU – något för Sverige att ta efter?

bospar i norge

Den genomsnittliga bostadsrätten i Sverige kostar omkring 37 000 kr per kvadratmeter och snittpriset för en villa var i augusti nästan 2,8 miljoner.

Med så pass höga priser blir också kravet på kontantinsats högt. Den som till exempel köper en villa med prislappen tre miljoner måste erlägga 300 000 kr (10%) kontant. Dessutom krävs att köparen betalar minst 5% extra av köpeskillingen för att komma ner i den belåning på 85% som reglerna om bolånetaket stipulerar.

Prisökningarna på bostäder samt statliga regleringar gör att det blir allt svårare för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden. Den som inte har ett tidigare sparande eller kan få hjälp av föräldrar blir i praktiken utestängd från möjligheten att köpa en egen bostad. I Norge är möjligheterna i genomsnitt emellertid lite större. Det beror på att det finns en speciell sparprodukt för unga. Den går under benämningen Boligsparing for ungdom (BSU).

Smart sparande för den första bostaden

Boligsparing for ungdom är en produkt som de flesta banker i Norge erbjuder unga och unga vuxna. Det är personer mellan 18-33 år som kan teckna den här produkten och det spelar i praktiken ingen roll vilken bank som väljs.

Idén med BSU, är att unga vuxna ska kunna spara till en första bostad på ett enkelt sätt. Den som öppnar ett BSU-konto kan spara upp till 25 000 kr per år (upp till ett maxsaldo på 300 000 kr) fram till 33 års ålder. Insättningarna ger skatteavdrag från inkomstskatt på 20% av sparbeloppet, vilket innebär att den som maximerar avsättningen till sitt BSU-konto får skatteavdrag med 5000 kr per år.

Pengarna sätts in på ett sparkonto hos banken. Detta sparkonto löper med betydligt högre ränta jämfört med andra typer av sparkonton. Gör vi en snabb genomgång av skillnaderna mellan vanliga sparkonton och BSU-konton hos några av de största bankerna i Norge ser vi att det skiljer omkring 2% i nominell ränta. Hos DNB, för att ta ett exempel, får den som öppnar ett vanligt sparkonto med fria uttag just nu 1,20% i ränta. Räntan på BSU-kontot är i stället 3,20%.

Nackdelen med Boligsparing for ungdom är att behållningen på kontot endast kan användas för att köpa en bostad eller betala av på lån på en nyligen förvärvad bostad.

Bosparande för barn

Många norska banker har även en sparprodukt för dem som är yngre än 18 år. Med ett sådant konto kan föräldrar börja spara till barnens första bostad redan vid födseln. Med månatliga insättningar kan denna spartyp innebära en rejäl grundbult till den första egna bostaden.

Det finns två huvudsakliga skillnader mellan BSU och ”boligkonto” för barn. För det första är räntan något lägre och för det andra ger insättningar inte upphov till ränteavdrag.

Varför inte i Sverige?

Norge brottas med ungefär samma problematik som Sverige vad gäller ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. I Sverige har vi emellertid ingen som helst motsvarighet till BSU. Unga kan spara på olika sätt, till exempel med fördelaktiga skatteregler på ett investeringssparkonto, och det finns givetvis en rad möjligheter för föräldrar att spara åt sina barn, men nog hade en produkt såsom Norges Boligsparing for ungdom varit ett bra komplement?