Ökad transparens i bolån

transparens-bolan

Mer hjälp med amorteringsplaner, inga krav på paketlösningar för att få lägre ränta och mer transparens i prissättningen för bolån – det är några av de regler som banker och bolåneföretag kommer att behöva förhålla sig till med start den 1 januari 2017. Då träder nämligen en ny reglering för bolån med utgångspunkt i EU:s bolånedirektiv i kraft.

Det går att sammanfatta direktivet på ett ganska enkelt sätt, nämligen att bolåneföretaget måste förklara:

  • Hur ett bolån fungerar och hur det aktuella låneerbjudandet är uppbyggt
  • Bankens prissättning (inklusive vad banken betalar för sin egen upplåning)
  • Vilka möjligheter kunden har att påverka räntor och andra villkor.

Mer tydlig prissättning

Bolån är en marknad där vi konsumenter under lång tid har varit i ett större underläge gentemot bankerna. Kravet på att bankerna ska presentera snitträntor, ett krav som infördes 2015, har lett till att maktförhållandet har jämnats ut något, men det är fortfarande så att banken sitter med alla kort på hand i prissättning och förhandling om räntan. I och med nya regler i konsumentkreditlagen från och med den 1 januari 2017 kommer emellertid banken att vara tvungen att uppvisa total transparens när det gäller prissättningen.

Banken kommer för det första att vara tvungen att presentera vad det kostar banken att låna upp de medel som krävs för att kunna betala ut bolånet. Genom detta kommer bolånetagarna att få en betydligt bättre bild av hur möjligheten att förhandla ner räntan ser ut. För det andra kommer banken att ha en skyldighet att förklara den individuella prissättningen i varje enskilt fall. Denna regel är till för att bolånetagaren ska få nödvändig information om hur han eller hon kan göra för att förbättra sin förhandlingsposition.

Förbud mot kopplingsförbehåll

I ekonomi och finans innebär ett kopplingsförbehåll att en viss tjänst kan erbjudas endast om också en annan tjänst tecknas. Kopplingsförbehåll har varit mycket vanliga när det handlar om bolån och majoriteten av bolåneföretagen har haft som standard att erbjuda dem som samtidigt tecknar sig för andra tjänster bättre lånevillkor. Sådana kopplingsförbehåll är inte förenliga med direktivets skrivningar. Det finns dock inget som hindrar banken att erbjuda bättre villkor för dem som är ”helkunder”, ”pluskunder” eller liknande sedan tidigare.

Andra regler från direktivet

Direktivet är mycket omfattande och det tar sikte på att skapa en helt ny standardiserad reglering för bolån i hela EU. Förutom ovan nämnda regler bör också nämnas följande:

  • Obligatorisk betänketid på sju dagar mellan det att erbjudande om bolån tillställs konsumenten och att skuldebrevet ska skrivas på.
  • Kreditprövningen ska dokumenteras och bolånetagaren ska få information om hur kontrollen har påverkat banken i ställningstagandet kring beviljande/avslag och erbjuden ränta.
  • Betydligt skärpta krav på låneförmedlare bland annat när det gäller provisionssystem.