Hur ser bostadsmarknaden ut efter de skärpta amorteringskraven?

Den 1 mars började skärpningen av amorteringskravet att gälla. Det nya kravet berör alla personer som tar NYA bostadslån. Kravet innebär att bolåneskulder som överstiger 4,5 procent av bruttoinkomsten ska amorteras ner med minst en procent per år utöver de tidigare amorteringskraven. Sedan tidigare gäller det att bostadslån ska amorteras med två procent per år om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde. Med det nya kravet kan man alltså behöva amortera upp till tre procent per år.

Undantag från kravet är om man är förstagångsköpare och köper en nyproducerad bostad. Banken får då bevilja amorteringsfrihet i maximalt fem år. Om man sedan väljer att köpa ett annat boende till exempel ett fritidshus så kommer lånet i den nyproducerade bostaden att räknas med i totala skuldkvoten.

Enligt kritiker så kommer det nya kravet försvåra det för unga förstagångsköpare och även göra det svårt för pensionärer som vill ta bostadslån och flytta till mindre boende men enligt finansinspektionen så är dessa grupper redan begränsade med tidigare regler hos bankerna med kreditupplysning och skuldkvottak.

Finansinspektionen har gjort en prognos där man säger att bostadsmarknaden kan minska eftersom de personer som tagit bostadslån innan de nya kravet trädde i kraft, drar sig från att flytta och ta nya lån. Enligt prognosen kommer bostadspriserna i landet att minska med 1,5 procent och i Stockholm räknar man med att priserna minskar med tre procent.

Enligt ny statistik från Hemnet så visar det att antalet bostadsrätter till salu sjunker i en rasande takt. Det är ovanligt att antalet bostäder minskar vid denna årstiden och man tror att det är det nya kravet som är orsaken till minskningen. Hemnets statistik visar att bostadsrätter till salu har minskat med 17 procent på en månad.