Ingen höjning av styrräntan nu – men den kommer

högre räntorBeskedet från Riksbanken efter direktionsmötet den 7 september var tydligt – trots en inflation på omkring två procent och en urstark högkonjunktur vill centralbanken inte höja styrräntan från rekordlåga -0,50%. Riksbankschefen Stefan Ingves framförde som främsta skäl att Sverige inte kan springa före övriga centralbanker i världen när det gäller att höja den styrränta som dimensionerar penningflödet i samhället.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Jan Nylander, ekonomireporter på SVT, liknar riksbankschefen med maskinisten på Titanic och Joakim Bornold, ekonom på Nordnet, menar att det är helt orimligt att ha minusränta i högkonjunktur.

Höjning i mitten av 2018

Mest noterbart i Riksbankens besked var en antydan om att den första höjningen kommer något tidigare än vad som framgår av prognosen för räntebanan. Tidigare har Riksbanken hela tiden angett det tredje kvartalet 2018 som den troliga tidpunkten för en första höjning. När man nu nämner ”mitten av 2018” signalerar det en tidigareläggning.

Vad betyder beskedet för boräntorna?

En snabb titt på de senaste månadernas snitträntor ger vid handen att boräntorna bottnade i början på sommaren. Sedan dess har den rörliga tremånadersräntan sakta men säkert börja ticka uppåt. Några bolåneföretag har även ”smyghöjt” räntorna för några av sina bundna lån på olika löptider. Noterbart är emellertid också att ett antal bolåneföretag faktiskt har sänkt sina listpriser för bundna räntor på 1-3 år. Den främsta anledningen för detta är dock förmodligen en önskan om att kapa åt sig större marknadsandelar.

Riksbankens besked om att den första räntehöjningen kommer någon gång under det andra kvartalet är det inte många ledande ekonomer som tror på. Bland annat menar Swedbanks chefsekonom att Riksbanken höjer redan i april. Det kommer att innebära att de rörliga räntorna förmodligen kommer fortsätta att höjas långsamt men successivt från och med nu. Kort sagt gäller det att ställa in sig på högre räntor. Det innebär också att det kan vara en idé att titta på alternativet att binda bolånen. Skillnaden i pris mellan att binda och att ligga kvar med rörligt är nämligen rekordlåg.