Svenska pensionspengar bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Pensionsbolag och andra investerare kan påverka företag att bli mer hållbara. Därför startade Sida – vars övergripande uppdrag från Sveriges riksdag och regering är att minska fattigdomen i världen – nätverket Swedish Investors for Sustainable Development för två år sedan. Nätverket består av investerare med stort engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I maj förra året lovade nätverket i den så kallade Stockholmsdeklarationen att utgå från de globala utvecklingsmålen när de investerar sina sparares kapital, och i förra veckan reste Sida tillsammans med några av medlemmarna: SEB och de tre svenska pensions- och försäkringsbolagen SPP, Folksam och Alecta, på en FN-konferens i New York om finansiella lösningar för att nå de 17 FN-målen i Agenda 2030.

Ett av bolagen, Folksam, har redan investerat 2,8 miljarder av pensionsspararnas pengar i en ny typ av global utvecklingsobligation hos Världsbanken. I praktiken innebär det att kundernas pengar investeras i Världsbankens utvecklingsprojekt i bland annat Argentina, Indien, Indonesien, Kina och Swaziland. Obligationen fokuserar på fyra av de globala utvecklingsmålen: mål 3 om bättre hälsa, mål 5 om ökad jämställdhet, mål 12 om en mer hållbar konsumtion och produktion och mål 13 om minskade klimatförändringar.

De bolag som är med i Swedish Investors for Sustainable Development är Andra, Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonderna, AMF, Folksam, Skandia, SPP, Industrivärden, Investor, Carl Bennet AB, Svenska Kyrkan, Handelsbanken fonder, SEB Life and Invest, Swedbank, Robur och East Capital.