Avtrappat ränteavdrag på tapeten i höstbudgeten

ränteavdrag

Riksdagsmännen och deras tjänstemän börjar så sakteliga komma tillbaka till arbetet efter semestrarna och det börjar bli dags för den rödgröna regeringen och Vänsterpartiet att börja skissa på höstbudgeten. Det finns en del saker som de tre partierna är överens om, däribland en ökad satsning på välfärd, men samtidigt finns en rejäl stötesten. Det handlar om frågan om ränteavdragets vara eller inte vara samt dess eventuella nedtrappning.

Vänsterpartiet vill ha lägre ränteavdrag

Vänsterpartiet har alltid haft som inriktning att ränteavdraget ska fasas ut. Tidigare om åren har man kanske inte framfört denna ståndpunkt med emfas i budgetförhandlingar, men i dagens läge med en hög skuldsättning bland allmänheten har frågan blivit lite av en profilfråga.

Ulla Andersson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, menar att det nu är ”en rimlig åtgärd att börja trappa ned dem (ränteavdragen)” och framför att en avtrappning bör inledas under 2017. Samtidigt som avtrappningen inleds, vill Vänsterpartiet också sätta ett absolut tak vid 100 000 kr i ränteavdrag per person och år.

Vad betyder ränteavdraget för fastighetsägare?

Den som har lån på sin bostad och betalar räntor har idag rätt att göra ett skatteavdrag på 30% på betalade räntor upp till 100 000 kr och på 21% för varje krona över det beloppet. Denna princip tillkom genom 1990 års skattereform.

För den som hyr sin bostad, men är spekulant på ett eget boende i form av ett småhus eller en bostadsrätt, skulle en framtida avtrappning av ränteavdraget innebära en extra kostnad jämfört med nu. Effekten skulle givetvis bero på storleken på bolånen och räntesatserna, men även för mer blygsamma skulder skulle bolånetagarna förlora en del pengar.

Exempel: Paret Andersson köper ett radhus för 3 miljoner kronor. För att finansiera köpet tar de bolån på 2,2 miljoner som de binder på olika bindningsperioder med en ränta på i genomsnitt 3%. Med ränteavdrag på exempelvis 25% ett år skulle avdraget bli 16 500 kr i stället för 19 800 kr. Skulle ränteavdraget vara 20% skulle avdraget i kronor bli 13 200 kr.

Kommer Vänsterpartiet få igenom sitt krav?

Svaret är nej. Regeringen kommer i höstbudgeten inte att lägga något förslag kring sänkta ränteavdrag. Emellertid finns tydliga indikationer på att de rödgröna kommer att diskutera frågan vidare under våren och också längre fram. Till exempel har flera tunga S-distrikt framfört att man vill avskaffa ränteavdraget. Ett tungt vägande argument enligt S-distrikten i både Skåne och Stockholm är att det finns ett hål att fylla efter den tidigare fastighetsbeskattningen.