Vad kostar Sveriges dyraste lägenhet per månad?

kontantinsats bolån

Strax före jul mäklade fastighetsmäklaren Eklund Stockholm New York en lägenhet vid Centralstationen i Stockholm. Försäljningen betingade ett rekordpris vad gäller lägenheter i Sverige och prislappen blev 104,5 miljoner kronor vilket motsvarar strax över 250 000 kr kvadratmetern.

Köparen till lägenheten, eller rättare sagt våningen, var Filip Tysander, som är grundare till klockmärket Daniel Wellington. Den niosiffriga prislappen var förmodligen inget som avskräckte eftersom Tysander är god för åtskilliga miljoner kronor. Han måste emellertid antagligen låna till en del av köpeskillingen och det kan vara lite intressant att se hur han kan finansiera köpet och vad månadskostnaden kan bli (tillträdet har inte skett ännu eftersom lägenheten inte är färdigställd). Notera att nedan uppgifter om finansiering är rena spekulationer i syfte att genomföra några räkneexempel.

16 miljoner i kontantinsats

Kontantinsatsen för ett bostadsköp är alltid 15% och multiplicerar vi procentsatsen med bostadsrättens pris får vi fram den nätta summan av cirka 16 miljoner kronor. Det är alltså så mycket Filip Tysander måste erlägga i kontanta medel innan han kan ta lån på den övriga delen av köpeskillingen.

Av de 104,5 miljonerna återstår då 88,5 miljoner att finansiera. Med den goda ekonomi som Filip Tysander uppenbarligen har gissar vi att han kommer att erlägga ytterligare en större del av köpet med kontanta medel och om vi utgår från att han tar lån på 60% blir det sedan fråga om ett bottenlån på närmare 63 miljoner.

88.000 kr i räntekostnader per månad

Frågan är då vilken månadskostnad Tysander kan räkna med. Det är lätt att tänka sig att kostnaden för enbart räntebetalningarna kommer att vara astronomisk, men så är faktiskt inte riktigt fallet. Den lägsta listräntan per dags dato är 1,69% och väljer Tysander att enbart betala räntor på bottenlånet blir räntekostnaden 88.303 kr per månad. Visst, det är en rejäl summa, men riktigt så astronomisk som man kan skulle kunna tänka sig är den inte. Anledningen är givetvis det mycket nedpressade ränteläget.

Skulle räntorna stiga kommer det att bli lite besvärligare att betala räntorna. En rörlig bolåneränta på 3% ger en räntekostnad på över 150.000 kr och vid en ränta på 4% får Tysander betala en bit över 200.000 kr per månad.