Majoriteten tror att bopriserna fortsätter stiga

Medborgarna tror inte riktigt att boprisrallyt fortsätter i oförminskad styrka, men samtidigt är en stor majoritet av uppfattningen att priserna på villor och bostadsrätter kommer att fortsätta öka. Detta framgår av SEB:s Boprisindikator för december. Boprisindikatorn för december är 62, vilket innebär en minskning med en enhet i indexet jämfört med november. Nivån är dock fortfarande mycket hög.

Fortsatt höga boprisförväntningar

Boprisindikatorn tar sikte på att identifiera hur många som tror på ökade priser och ställa den siffran i relation till den andel som tror på sjunkande priser. En indikator på 62 visar att bolånetagarna som kollektiv tror på ökade priser.

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, kommenterar utfallet från mätningen med att boprisförväntningarna fortsätter att vara höga. Han framför att bostadsbristen i kombination med de låga räntorna förmodligen utgör grunden för analysen hos hushållen. Han riktar också ett varningens finger och poängterar att prisökningarna verkar mattas av något och att de långa räntorna dessutom numera ökar i stället för att minska.

Reporänta på 0,08% i december 2017

Om de tillfrågade i SEB:s Boprisindikator får rätt kommer Riksbankens reporänta om tolv månader att vara positiv. Genomsnittet för svaren från de tillfrågade är nämligen 0,08%. Dagens räntenivå är -0,50%, vilket alltså innebär att Boprisindikatorn pekar på att Riksbanken kommer att höja räntan flera gånger under 2017. Det går tvärtemot vad Riksbanken själv har aviserat i sin räntebana för de kommande åren. Om inget drastiskt inträffar räknar Riksbanken nämligen med att vi kommer att lämna de negativa räntorna bakom oss någon gång under 2018.

Samtidigt pekar Boprisindikatorn på att bolånetagarna inte planerar att binda räntan inom den närmaste framtiden. Det är bara 4% av de tillfrågade som har för avsikt att binda delar av sina bolån under den kommande tremånadersperioden. Det är ett resultat som är något förvånande.

Relativt stora skillnader mellan regioner

I sin Boprisindikator tittar SEB inte bara nationellt utan också regionalt. Det är tydligt att det finns skillnader mellan regioner när det gäller synen på bopriserna i framtiden. Förväntningarna på ökade bopriser är som högst i Västra Götaland och Östra Götaland. I dessa regioner är indikatorn 67-69. Även i Norrland stiger indikatorn rejält mätt utifrån ett rullande medelvärde. I Skåne och i Svealand förutom Stockholm är siffrorna mindre entydiga.