Kvalitetsmärkning för bostadsrättsföreningar

På sajten Lånatillkontantinsats.se finner du bra information om hur du som inte har tillräckligt med likvida medel vid bostadsköp kan låna till kontantinsats och handpenning för bostadsrätt, villa eller fritidshus. Samtidigt vill vi gärna bredda vår information och därför kommer vi med jämna mellanrum publicera nyheter som kan vara nyttiga att känna till för den som funderar på att köpa nytt eller byta bostad. I den här artikeln ska vi presentera något kring en ny kvalitetsmärkning för bostadsrättsföreningar.

Boendeindikator – ett sätt att mäta kvalitet

bostadsratt-markningDet finns över 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. En del av dem äger endast en mindre fastighet med ett fåtal bostäder medan andra förvaltar ett mycket större bestånd med många hundra bostäder i form av exempelvis lägenheter och radhus. Varje förening är, förutsatt att man håller sig inom lagens råmärken, fri att bedriva sin verksamhet på ett ganska fritt sätt och det betyder att det finns stora skillnader mellan föreningar vad gäller till exempel framtidsplaner, planer och budgetering för underhåll, med mera.

Den som funderar på att köpa en bostadsrätt ska givetvis se till att välja en förening som drivs på ett sunt sätt. Det är viktigt att föreningen har en god ekonomi och drivs med ett framtidsperspektiv för att avgifterna inte ska skjuta i höjden och för att värdet på bostadsrätten inte ska urholkas. Tyvärr är det inte alla bostadsrättsföreningar som drivs på ett framåtsyftande vis med en tydlig plan för framtiden och det är mycket viktigt att noga undersöka en förening innan man ansöker om lånelöfte och deltar i budgivning.

För att underlätta för potentiella köpare att skilja agnarna från vetet och för att ge bostadsrättsföreningar verktyg för förbättring har företaget Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) tagit fram ett analysverktyg och en märkning för bostadsrättsföreningar. I analysen tittar SBC bland annat på fastighetsbeståndet, förvaltningen av den samt boendemiljön som helhet. Om SBC anser att en förening uppfyller de krav som kan ställas på en välskött förening kommer stämpeln ”SBC Boendeindikator Godkänd” att utfärdas. Denna stämpel blir som en kvalitetsmärkning och en presumtiv bostadsrättsköpare kan ta märkningen som ett bevis på att föreningen drivs på ett sunt sätt.